Návnada na hlodavce – vankúšiky 150 g

2.20 s DPH

Popis

Jednorázový požerový prípravok na ničenie hlodavcov.

Jednoduchá aplikácia – vysoký efekt. Návnada pre hlodavce určená na kontrolu ich výskytu na báze ich energetickej stimulácie.

Odporučené dávkovanie

(10-20 g ) na sledovaných miestach ich výskytu – v závislosti od predpokladaného množstva hlodavcov. Vďaka svojmu zloženiu je prípravok pre hlodavce veľmi chutný a atraktívny. Obsahuje maškrty a má neodolateľnú vôňu – oboje, ktoré zaručuje, že hlodavce neodolajú a takýto účinok je veľmi rýchly.

Používanie

Aplikujte na miesta predpokladaného výskytu hlodavcov – k východom z nôr, na ich chodníčky, do pascí alebo deratizačných staničiek tak, aby neskôr nedošlo k ich nežiadúcemu otvoreniu a tým náhodnému úniku návnady. Používajte pritom rukavice, pretože hlodavce majú vynikajúci čuch a vystríhajúu sa iých pachov. Návnadu kontrolujte aspoň raz za 5 dní – ak z nej chýba, doplnte. Ubúdanie, prípadne odtlačené stopy sú znakom prítomnosti hlodavcov. Umiestnite na miesta, kam nemajú prístup deti, domáce ani iné zvietatá, výskyt ktorých nechcete kontrolovať. Miesto označte, aby bolo jasné, že sa tu nachádza návnada na kontrolovanie hlodavcov. Návnada nespôsobuje zamorenie vody, pôdy a životného prostredia. Nie je to biocid.

Zloženie

zložky na báze krmív a poživatín: obilniny, tuky, zmes orechov, vitamínový komplex, kakao, kofeín. Skladovať v origiálnych obaloch na suchých, čistých, dobre vyvetraných uzamykateľných miestach oddelenie od potravín, nápojov, iekov, ostatných krmív, dezinfekčných prostriedkov a pod. – zabránte zámene s nimi. Zabráňte styku domácich maznáčikov s nimi – pri použití väčšieho množstva ako je odporúčané dávkovanie môže viesť až k úhynu. Pri práci nejedzte, nepite, po práci si umyte ruky. Prázdne obaly, zvyšky prípravku, prípadné uhynuté hlodavce následkom nadmernej konzumácie likvidujte podľa platnýcj predpisov. Prázdne obaly nepoužívajte pre žiadne iné účely.

 

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.200 kg